Gamla & nya artiklar

 

 

Träff med Hempfling, hästmänniska eller människohäst?


I hästvärlden är Klaus Ferdinand Hempfling ett välkänt begrepp, oavsett om man
gillar hans filosofi eller ej. Hempflings första bok – Dansa med hästar, 
betraktas av många som en ”bibel i hästkommunikation” och har stegrat intresset
för hansAkedah-skola, föreläsningar och clinics. 
Uppföljaren till Dansa med hästar - Hästarnas budskap, har rönt minst lika stort 
intresse, men den senast utgivna boken - Hästens själ, har av många olika orsaker 
blivit en av världens mest omtalade hästböcker.

Vem är han egentligen denna Hempfling? 
Av sina belackare kallas han lycksökare, smart affärsman och schaman. 
Av sina anhängare är han beundrad, näst intill avgudad med förmåga att trollbinda 
och entusiasmera sina åhörare som ingen annan. 
Han tar sin uppgift, att föra hästarnas talan (hästarnas budbärare) på största allvar, 
och hans elevers främsta uppgift, är också att föra ”budskapet” vidare. 
Målet är att skapa ett naturligare och drägligare liv för jordens hästbestånd, 
vilket bäst uppnås genom att kommunicera med deras närmaste anhöriga, 
de tvåbenta.Hur kan en enda person fånga intresse hos så många människor
 runtom i världen? En fråga väl värd att besvara.

Vad döljer sig egentligen bakom hästguruns avspända leende och fundersamma 
blick? Deltagarna till en av hans (som vanligt) utsålda helgkurser anländer i god tid. 
Parkeringen fylls av folk och hästar som stressar, bär väskor och svettas, 
för att ”hinna” vara lagom avspända till Hempflings första föreläsning.


Lutad mot en stallvägg står en vältränad man i mjuktvättad skjorta, 
hängselbyxor av uråldrigt snitt, och grova läderkängor. 
Det solrynkiga ansiktet och ostyrigt fladdrande håret ger ett avspänt intryck. 
Det är bara grässtrået i munnen som fattas. De som skyndsamt ilar förbi 
förknippar honom knappast med den framgångsrika affärsman, musiker, 
konstnär, lärare och föreläsare som de snartska få träffa. 

Bas och grund i Hempflings framgångsrika koncept är hänsyn till hästen 
som individ. All kommunikation sker genom direkt kroppsspråk och bättre 
självkontroll. Ett tydligt kroppsspråk styr hela Hempflings liv. 
Tillsammans med hästar är hans eget kroppsspråk minimerat, reducerat och 
bygger på gensvar. Tillsammans med tvåbenta är kroppsspråket starkare, 
mer engagerat med många fler förklarande gester. 
Tyska är huvudspråk, engelska används i kontakterna med omvärlden. 
- Danska har jag verkligen ingen lust att lära mig, säjer han. 
Det språket har ett alldeles för oskönt klingande ljud!
Musik är ett viktigt inslag i Hempflings liv, danska språket uppfattar han varken 
som rent eller melodiskt. 
Förmodligen ett faktum som inte ens hans danska hustru kan påverka.

Den tyskfödda ingenjören har rest genom livet och gjort stopp i många länder 
på vägen. Noggranna studier av hästfolk i Mongoliet har bidragit till hans
egen filosofi.Under soliga år i Spanien växte sig livsverket Akedah-skolan stark. 
En skola som fått följa med ”hem” till Fyn i Danmark där Hempfling numera 
lever som han lärt, ett antroposofiskt liv nära hästarna och naturen.


En brokig skara har fyllt läktarna vid Hempflings föreläsning (sker i samarbete med 
Dextrarius KB) forna lärjungar och svenska arrangörer. 
Översättaren till Hempflings böcker (Viveca Derans) finns naturligtvis på plats, 
det är minst lika viktigt att känna in och förstå det skådespel som pågår i ringen, 
som att följa publiken på avstånd. 
Alla sorter finns representerade. Enstaka deltagare ser tillfället som en chans att få  
visa upp sig tillsammans med sin perfekta häst, andra som sista chansen att få bukt 
med hästens olater. Men de allra flesta vill komma längre i sitt eget förhållande till 
pållen, nyfikna och hungriga på de jordnära nymodigheter som serveras. 

Hempfling sitter uppflugen på en pall och småpratar med deltagarna. 
Ganska snart har han ringat in de olika karaktärstyperna, precis som han gör med 
hästarna i flocken. Han ställer frågor, och samlar in svar. 
Från sidan ser det ut som han redan vet svaren, han varken höjer på ögonbrynen 
eller avslöjar vad han tycker och tänker, han bara är.
Översättaren Viveka Derans, betraktar tyst tillställningen, väl förtrogen med 
Hempflings tankar och fotarbete. Är det någon som funderat på vad han säjer, 
så är det naturligtvis hon. 

Hästarna avlöser varandra i manegen, som gjorts lite mindre för att alla ska 
kunna se. In kommer stolta, friska hästar med kvastande svansar, kuvade hästar 
som genast uppsöker ett hörn att gömma sig i, sturska hästar som inte underordnar 
sig och arbetsvilliga hästar som glömt sitt ursprung för länge sedan. 
Tålmodigt backar Hempfling lektionen, gång på gång, tills hästägaren förstått 
budskapet, oftast långt efter hästen. Ödmjuk inställning ger valuta, tid som passerar 
räknas varken i pengar eller minuter. 
Duktiga ryttare har inte medfödda kunskaper om anatomi och träningsfysiologi, 
det visar speciellt en häst prov på. Ur valackens perspektiv har alla fel som finns 
begåtts i vardagsmiljön. 
Hempfling frågar, instruerar, undervisar, lockar och förklarar. 
Som en blixt från en klar himmel förstår hästägaren plötsligt hur hon förmänskligat 
sin bästa vän, hästen. Det enda positiva i sammanhanget är att hon haft förstånd 
att ta hjälp. Hon gråter uppgivet, när hon förstår hur hon tagit ifrån hästen alla 
naturliga rättigheter till ett värdigt liv, och dessutom serverat honom en föda som 
han aldrig någonsin skulle ha valt i det fria. Hästen får däremot en aha-upplevelse, 
äntligen är det någon som förstår honom! Kantig och muskelfattig reser han på sin 
slankiga hals, viker öronen nyfiket framåt och tassar i Hempflings fotspår, 
samtidigt som han undergivet slickar sig om läpparna. En lektion ur verkligheten.

Hempflings författarskap bygger på ett djupare engagemang än bara underhållning 
och kursverksamheten har tillkommit för hästarnas skull, därav boktitlar som 
–Hästarnas budskap. Läromästaren vill verkligen dela med sig och frälsa världens 
hästar genom att utbilda deras tvåbenta vänner. 
”Hästens själ” är snarare en filosofi än faktabok, trots många illustrerande bilder 
och faktarutor. Innehållet beskriver Hempflings livsåskådning mer än vetenskap 
och konkreta metoder. Människor som inte känner sig bekväma inom traditionell 
ridsport hittar plötsligt hem, med hjälp av vägledning via hans böcker och helgträffar. 
Som lärare är han en hård kritiker och visar på konkreta skräckexempel inom 
tävlingsridning, i både hoppning och dressyr, westernridning och gångartsridning 
på islandshästar. Själv förespråkar han den ”högre skolan” utan tanke på tävling 
eller ärelystnad, närmast besläktad med akademisk ridkonst.

”Dansa med hästar” vänder sig inte enbart till hästfolk. Egentligen berör boken 
alla människor som vill veta mer om vårt ursprung och kroppsspråk. 
Hempflings teorier och livsfilosofi utvecklas i den numera klassiska boken, som 
blivit något av en hästbibel. Symbolen för frihet och rörelse – hästen – får läsaren 
på köpet, liksom legender om hästar och deras betydelse för 
skilda kulturers utveckling.
”Hästarnas budskap” grundar sig på livslångt lärande och jakten på hästarnas 
utvecklade signalsystem, med hjälp av reducerat kroppsspråk. 
I boken utvecklas samma tema gång på gång. Den som vill göra sig förstådd i 
hästflocken, titta på ledaren i hjorden! Återhållsamhet och oegennytta är nyckeln. 
Hästar som känner tillit, trygghet och storhet hos sin tvåbente ledare följer med 
frivilligt, för att de känner igen egenskaperna!
”Hästens själ” låg rykande färsk på bokdiskarna vid Hempflings Sverigebesök i 
september -05. Undertiteln är - från första mötet till vänner för livet. 
Boken inleds med en beskrivning av Hempflings filosofi och arbetssätt, som går 
ut på att man verkligen måste lära sig att se och förstå den enskilda hästindividen, 
innan man börjar arbeta med den. Hästarna jobbas länge från marknivå, 
innan Hempfling äntligen svingar sig upp på hästryggen. 
Markarbetet beskrivs och illustreras lika utförligt som i en lärobok.
I boken Dansa med Hästar utmanar Hempfling hela ridsportetablissemanget, 
genom att presentera egna idéer om ridning och hästhållning, vilket han fortsätter 
med i Hästens själ. Världens hästbestånd delas raskt upp i 26 olika karaktärstyper, 
som inte är kopplade till specifika raser. En ”viss karaktärstyp” kan vara av vilken 
hästras som helst, även om vissa typer är överrepresenterade inom vissa hästraser. 
Hempfling analyserar de olika hästkaraktärerna och tipsar om vilka människor 
som passar till respektive hästar. Karaktärerna har han döpt till namn som 
Enhörningen, Underofficeren, Tjockisen, Urhästen och Zigenaren. 
Tanken är att läsaren ska lära sig mer om de olika hästkaraktärerna, känna igen, 
klassificera och få ledning i träningen av specifika hästtyper. 
Hästarnas egenskaper (psykologiskt och exteriört) förklaras grundligt, 
liksom hur man bör agera under sitt första möte med en häst, vad man bör 
tänka på vid träning och utbildning, av var och en av de 26 karaktärstyperna. 
Hempflings livsåskådning färgar det mesta han gör, hästarna karaktäriseras genom 
att sammankoppla attityden med de inre egenskaperna. 
Som av en händelse känns mycket igen från vår tvåbenta värld. Tjockisen, 
Urhästen och Zigenaren har många likheter med snabbköpskassörskan, 
vegeterianen och livsnjutaren. 
Grodan (den utnyttjade) och Kungen finns i de flesta stallar, vilket även berättar 
om hur svårt det är för hästar att hitta rätt ägare. 
Hästarnas kroppsspråk avslöjar vad de tänker och konkreta tips för osäkra 
hästmänniskor är aldrig fel. 
Hästar blir ofta vad vi gör dem till, direkt olämpliga hästar har nästan alltid fått 
hjälp på vägen. Fast Hempfling står förstås på hästarnas sida, i alla väder. 
Hur lever en person som vigt sitt liv åt hästar, finns det tid för privatliv, familj 
och barn? Hempfling berättar, svarar på frågor och verkar ha all tid i världen, 
efter att ha varit omgiven av kunskapstörstande hästmänniskor två dygn i sträck. 
Avspänt leker han med sina hängslen, vippar på stolen och visar med enkla 
handrörelser hur han tänker. Efter 25 år på sin ”spanska farm” med hästar, 
får och getter är han nu bosatt i Danmark, men tyskt ursprung gör sig påmint i 
sättet att leva. Naturligt och enkelt, men välordnat och disciplinerat. 
Det mesta i Hempflings liv är genomtänkt och har ett fungerande koncept. 
En avslappnad ledarstil skapar pondus och karisman smittar av sig på hästfolk 
världen runt, som vill lära sig ”allt” från hans repertoar. Bångstyriga och bortskämda 
hästar hanteras med reducerat kroppsspråk, efter naturlig övertalning blir hästen en 
tillgiven följeslagare, utan våld eller tvång. 
I Hempflings värld har allt ett sammanhang, som tillsammans ska bilda en harmonisk, 
balanserad enhet.

Gården Fåborg rymmer sex hektar mark, dansk hustru, barn och barn från tidigare 
liv (föl vid sidan om, skrattar han.) Resten av de danska ägorna finns inom en mils 
radie, i närbelägna Millinge och Korinth. Platser som gjorda för vila, verksamhet 
och naturupplevelser. Fyra strategiskt belägna gårdar med bete, åker och 
skogsmark, varje gård med sitt eget koncept. Ur sitt breda register som ingenjör, 
lärare, musiker, konstnär, artist, föreläsare och instruktör har Hempfling plockat 
russinen ur kakan till sin Akedah-skola. Trettio europeiska elever antogs i första 
kullen, sju svenskar. Sex månader per år pågår den tre år långa undervisningen där 
valspråket avslöjar inriktningen - vägen är målet. 

En tredjedel av de första eleverna kommer efter examen att verka på Hempflings 
gårdar, övriga kommer förhoppningsvis att bilda egna grupper i sann 
Hempfling-anda, runtom i Europa och kanske ändå längre bort. 
Redan intagningsproverna i Akedah-skolan bjuder på tufft motstånd.
- Nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig det jag vill dela med mig utav, säjer 
Hempfling småleende. – Kreativt skapande är viktigt, annars blir det ingenting 
uträttat, tillägger han.I Spanien var machomentaliteten påtaglig, inte minst i 
hästvärlden. 
I Skandinavien suddas visserligen gränserna mellan könen ut, men vilka som är 
lyckligast eller klokast får någon annan svara på. 
Hempfling vill helst bevara alla kulturers speciella karaktär, så länge de för något 
gott med sig… Det danska lantlivet på Fyn kommer i alla fall att skapa många 
arbetstillfällen och rekreationsmöjligheter och inte minst - ett bättre liv för jordens 
hästar. Havsutsikten är obegränsad och gratis, Hempfling kallar sin plats på jorden 
för Paradiset. Djur, natur och människor serveras i oförstörd och naturlig miljö.
Imperiet rymmer även fiske och jaktmöjligheter, en länk i självhushållet.
Ängarna intill havet upptas av frigående, betande hästar. 

Gården Millinge har renoverats efter gammaldags recept till ett levande museum. 
En genuin gammaldags bondgård där gamla hantverkstraditioner får nytt liv, med 
hästen i centrum och övriga djur som inramning. 
I Korinth bedrivs undervisning och finns en nyskapande, unik upplevelsepark för 
hästar! Här konfronteras fritt strövande hästar med ljus, ljud och andra upplevelser. 
Många smakriktningar hos besökarna har tillfredställs, från öppna naturplatser till 
väl gömda kaffestugor, alla med vilsam eller orolig havsutsikt.

Några utvalda Emil Zola rader på Hempflings hemsida understryker hans egna tankar.
- Nothing resists, mountain fall and oceans yield to a personality who acts.
-So let us act and let us begin on that scene, which is always closest, 
let us begin with ourselves.

Efter en dag tillsammans med Hempfling förstår man plötsligt vad man gått miste 
om och hur det svåra blir enkelt, för kan man göra något annat än instämma? 
 
Utbildningsmöjligheter:
(Alla kurser och arrangemang sker med Hempfling personligen.)
Akedah-school Fyn i Danmark, 
1. KFH Basic Workshop (grundkurs) 3-dagars seminarium.
Två olika påbyggnadskurser finns- next possible step och fundamental exercises.
2. KFH Basic Workshop (ca 25 deltagare.)
3. KFH Workshop II och Theme Workshop 
Workshop Horse characterization (häst karaktärisering.)
4. Dancing with horses, komprimerad 2-4 timmars introduction, 
inför kommande tillfälle.
5. Coaching workshop, 4-dagars seminarium för människor med extraordinärt 
ansvar och livs-situationer med behov.
6. Individuella lektioner KFH

Klaus Ferdinand Hempfling
www.kfh.nu
Text: Ilse Österwall/Hovtramp Foto: Lars Karlsson/Hovtramp
Tidigare publicerat i magasin Hästsport Nr 1-2/06

© Ilse Österwall
Hovtramp HB
hovtrampab@hotmail.com 
STALLET mötesplats för Hästar & Hästfolk


Startsida