STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Blogg

Handlingsförlamning?

2022-12-04

Handlingsförlamning hos myndigheter?

Papperskvarnar mal anskrämligt långsamt, det vet vi redan. En del "fall" läggs ner av hänsyn till oss övriga (för jobbigt att utreda) eller åker i stora arkivet (sopkorgen) om inte djurägare vågar anmäla och ifrågasätta veterinära galenskaper.

En ökänd veterinär tillåts fortsätta att behandla djur, trots upprepade felbehandlingar och anmälningar. Djurägare som i förtvivlan kostat på nya veterinärbesök hos veterinärkollegor, har väl inte precis blivit gladare. Veterinärer med kompetens som i sin tur avlivat en hel rad djur som ökänd veterinär ”behandlat”.

Ansvarsnämnden ”tror” (inte vet) att veterinären fortfarande utövar sitt yrke, och att ärendet kan ta lång tid att utreda! Vad händer under tiden då? Aningslösa djurägare med akut sjuka djur anlitar en inkompetent låtsasveterinär! Skärp er, ni som har lön för att utreda och stäng för bövelen av människan under utredningen!

Veterinär i Östergötland anmäls, mycket allvarliga brister

Länsstyrelsen Östergötland har tagit emot en anmälan mot en veterinär, där det framgår att det saknas reell kompetens att utöva veterinäryrket. Länsstyrelsen vill göra en prövning om veterinären ska tilldelas disciplinpåföljd.

Vid genomgång av veterinärens journaler har Länsstyrelsen fastställt att det föreligger mycket allvarliga brister. Det gäller bland annat felbehandlingar där djur till slut fått avlivas akut av annan veterinär.

Ovanligt ärende, men ryck för f.. licensen nu! 

Länsstyrelsen konstaterar att felbehandlingar utförts systematiskt och återkommande samt att veterinären saknar grundläggande kunskaper. Enligt Marie Larsson, enhetschef för livsmedel-veterinär-vilt på Länsstyrelsen Östergötland är den här typen av ärenden ovanliga.

– Vi får sällan kännedom om den här typen av brister i en tjänsteutövning, vi bedömer att fallet bör prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Fortfarande i tjänst!

Beslut från Ansvarsnämnden om påföljd för veterinären tar lång tid. – Vad vi vet är veterinären fortfarande i tjänst, sa Marie Larsson. Vilket ansvar har egentligen Ansvarsnämnden, hur många djur ska dö innan de får fram ett beslut? Oacceptabelt.

Klipp 20 oktober 2021

En veterinär i Skaraborg som prickats fem gånger av myndigheterna för oskicklighet och misstag fortsätter att behandla smådjur. Veterinären har bara i år fått flera anmälningar emot sig av privatpersoner som tycker att deras djur fått undermålig behandling. "Hade vi vetat att han haft så många prickar på sig hade vi aldrig åkt dit", säger en av de som anmält veterinären.

Klipp 21 oktober 2021

Den veterinär från Skaraborg som prickats fem gånger på kort tid för fel och misstag  har blivit ett komplicerat ärende för Länsstyrelsen och Jordbruksverket. När vi granskar myndigheternas agerande visar det sig att de är osams. Va?!

Jordbruksverkets enhetschef Anna Wretling Clarin kräver att Länsstyrelsen gör tillsyn hos veterinären, innan man går vidare, men Länsstyrelsen anser att det är meningslöst.

April 2021 gjorde Länsstyrelsen en administrativ tillsyn efter att en anmälan inkommit mot veterinären i Kungsbacka. Ett flertal ordinationer av antibiotika hade skrivits ut utan motivering till recepten, eller några odlingar gjorts innan.

Att det handlar om antibiotika som skrivits ut oaktsamt bedömde Länsstyrelsen som särskilt allvarligt, eftersom djur kan utveckla antibiotikaresistens. Veterinären har agerat försumligt i sin yrkesutövning. Länsstyrelsen lämnade över ärendet till Ansvarsnämnden för bedömning..

Från april till december 2021 finns ett stort antal påpekanden från Ansvarsnämnden. Både katt och hund har vid återkommande besök ordinerats olika former av antibiotika, utan att undersökning eller diagnos noterats i journalen.

Veterinären själv medger att han agerat försumligt, och har sedan tillsyn åtgärdat brister i sitt dagliga arbete och dragit ner på arbetstid för att inte upprepa misstagen. Fast, ursäkta mig, inkompetens botas inte med färre arbetstimmar.

De felbehandlade djuren som avlivades av hans kollegor då? När beslutet äntligen kom från Ansvarsnämnden gav de veterinären en erinran. Skulle det räcka? Fråga de djurägare som förlorat sina djur.

 

En erinran, kallas även LAS-varning, är en formlös tillrättavisning. Alltså, helt meningslös.              

En varning, däremot, är en disciplinär åtgärd och kräver stöd i lag eller kollektivavtal.

Nu blev jag trött...

Hovtramp/Ilse

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)